Algemeen Organisatie Pastoraat Vieringen Diaconie Vorming Jeugd ANBI


Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met
Op zondag 28 april 2019 is er een viering om 10:00u. De gastpredikant is Marleen Westerhof. Lees verder
Zondag 14 april is het Palmpasen en maken we samen een palmpaasstok
Op zondag 5 mei 2019 is er een viering om 10:00u. Lees verder
In de laatste week van de zomervakantie (scholen) willen we naar Taizé met jongeren uit Meppel en omgeving
Op zondag 5 mei 2019 is er een viering om 14:00u. Het betreft een viering Sfeerviering. Lees verder
Op 7 april zingt de Cantorij in het Erfdeel
Op eerste Paasdag zondag 21 april a.s. is er weer de jaarlijkse Paaszangdienst in de Oude Kerk aan de Groenmarkt in Meppel.