α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
31
26
27
28
29
30
31
1
31
2
3
4
5
6
7
8
32
9
10
11
12
13
14
15
33
16
17
18
19
20
21
22
34
23
24
25
26
27
28
29
35
30
31
1
2
3
4
5
September 2020
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
35
30
31
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
1
2
3

40 dagentijd 2020 Een teken van leven

Een teken van leven

Veertigdagentijd en Pasen 2020

In de veertigdagentijd gaan we samen met de kinderen op weg naar Pasen. Dat doen we dit jaar met verhalen uit bet boek Exodus. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht.

`Ik ben er'

De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun ellende uit naar God. Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven: Hij vertelt dat Hij Israel uit de macht van de Egyptenaren zal bevrijden. Daarom moet Mozes naar de farao gaan.

Met dat verhaal beginnen we deze veertigdagentijd. We zullen ontdekken dat mensen steeds opnieuw mogen hopen op een teken van leven.

Een teken van leven

Die keer bij de brandende braamstruik was bepaald niet de laatste keer dat God een teken van leven gaf. De Bijbel vertelt hoe Hij dat steeds weer blijft doen. Hoe ellendig mensen er ook aan toe kunnen zijn en hoe verlaten ze zich ook kunnen voelen; de Eeuwige geeft tekens van leven. Met Pasen zullen we horen hoe verlaten Jezus zich voelde, toen zijn weg in bet donker leek te eindigen. Maar ook toen wist de hemel een uitweg. Dwars door de dood heen gaf God zijn teken van leven.

Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen een teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft, kunnen we laten zien:Ook voor jou is er een teken van leven.

Lezingen:

Zondag 1 maart 2020 – Exodus 3:1-18       Stel je voor.

Deze zondag lezen we over Mozes en de brandende braamstruik. God maakt zich op deze manier bekend aan Mozes met de naam: ‘Ik zal er zijn’. Mozes krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te leiden. Hij vindt het een hele moeilijke opdracht.

Zondag 8 maart 2020 – Exodus 4:18-31     Op weg naar Egypte.

Mozes gaat naar Egypte, met zijn staf in de hand. Egypte is geen fijne plek. Mozes wil daar helemaal niet naartoe. Gelukkig hoeft hij niet alleen. Zijn vrouw en kinderen gaan met hem mee. En zijn broer Aäron komt hem in de woestijn tegemoet.

Zondag 15 maart 2020 – Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7  Hoor je me?

God praat met Mozes. Mozes praat met het volk. Maar het volk luistert niet. Mozes moet van God met de farao gaan praten. Maar Mozes durft niet. Samen met zijn broer Aäron durft hij wel!

Zondag 22 maart 2020 – Exodus 7:8-25     Laat mijn volk gaan!

Mozes en Aäron vragen de farao hun volk te laten gaan. De staf van Mozes en Aäron verandert op de grond in een slang. De farao haalt zijn magiërs. Zij gooien hun staf op de grond en die veranderen ook in slangen. De nijl verandert in bloed. Maar farao laat het volk niet gaan.

Zondag 29 maart 2020 – Exodus 9:13-35

Kracht van boven.

Er zijn al heel wat plagen geweest in Egypte: kikkers, muggen, steekvliegen, zieke dieren en zweren. Vandaag lezen we dat Mozes opnieuw naar farao gaat. Hij voorspelt verschrikkelijke hagel die alles kapot zal maken.

Zondag 5 april 2020 – Exodus 11:1-10

Wordt het nu anders?

Mozes is woedend op de farao die het volk maar niet wil laten gaan. Mozes vertelt in dit verhaal dat er in alle huizen van Egypte verdriet zal zijn. Ook dit maakt hem woedend en verdrietig. Maar hij weet dat het niet anders kan.

Pasen, 12 april 2020 – Exodus 14:15-15:1a

Weg uit de dood.

In dit verhaal horen we dat de Israëlieten door de zee trekken. Een weg naar de toekomst. Het is bijzonder om dit verhaal op paasmorgen te lezen. Zoals Mozes en de Israëlieten door het water trekken, zo trekt Jezus door de dood op weg naar het nieuwe leven.

 

De hele gemeente doet mee

De voorgaand gemeenteleden leggen ons als gemeenteleden elke week een kernvraag voor die verbonden is met het thema en de lezing van elke zondag. Je kunt daar op reageren met een foto of afbeelding die jou hieraan doet denken. In de Opstap komt de mooiste of aansprekendste afbeelding of foto terug en met Pasen zijn alle inzendingen te zien in de kerkzaal.

 

Kernvragen zijn:

1e zondag Hoe geef jij in je leven vorm aan wat God zou willen voor deze wereld?

2e zondag Hoe of waardoor voel jij je gesteund als je iets goeds doet voor deze wereld?

3e zondag Wat zou jij aan de wereld kenbaar willen maken?

4e zondag Waarin zie jij een teken van leven?

5e zondag Hoe ga jij om met veranderingen (in het klimaat)?

6e zondag Is weggaan voor jou een optie?

Hoe kijk jij tegen de toekomst aan? Wordt het nu anders?

7e zondag Pasen Op deze zondag is er een mini-expositie van de foto’s, verbeeldingen en gedichten die in de afgelopen periode zijn ingestuurd.

 

Wat kun je doen?

1 Maak een foto,  een verbeelding, een gedicht of een andere creatieve verwerking bij het thema. En geef er een korte beschrijving bij.  (De foto kun  je gewoon met je mobiele telefoon maken.) 

2 Stuur de foto of verbeelding  samen met je beschrijving naar vgl.heterfdeel@gmail.com. Uiterlijk woensdag vóór de zondag van de nieuwe week. 

3  Het voorgaand gemeentelid maakt een selectie en nodigt je (als je dat wilt) uit om in de viering te vertellen over je beeld/foto/gedicht. Als je dat niet aandurft, kan het voorgaand gemeentelid ook namens jou vertellen over je bijdrage.

4 De foto/verbeelding wordt getoond in de viering en wordt gedeeld  in Kerkblad Gaandeweg en de Erfdeler. Met het insturen geef je daarvoor (automatisch) je toestemming.  Je kunt aangeven als je dit delen niet wenst. Vermeld dit dan in je mail aan vgl.heterfdeel@gmail.com.

5 Door zo zelf bezig te zijn met de foto’s en verbeeldingen in deze 40 dagentijd, kun je groeien als mens. Het vasten krijgt vorm en inhoud door de aandacht die je hebt voor het maken van de foto’s of verbeeldingen.

6 De foto’s en verbeeldingen worden vertoond op de beamer. Zorg dus dat alles goed zichtbaar/herkenbaar/leesbaar is.

7 Op Pasen is er (bij voldoende inzendingen en menskracht) een mini-tentoonstelling in het Erfdeel. Je kunt hiervoor je foto of verbeelding of gedicht op A3 formaat aanleveren bij Klazien Tempelaar Braamspinner 62

8 Heb je nog vragen? zijn er nog onduidelijkheden? 

Mail dan naar:  vgl.heterfdeel@gmail.com

of bel met een van de voorgaand gemeenteleden. 06-18 46 25 96 (Klazien Tempelaar)

 

Kindernevenviering verwerking

1e zondag God stelt zichzelf voor aan Mozes; een visitekaartje maken van jezelf

2e zondag Wie kan je helpen als het spannend wordt; een staf maken als symbool waarop je kunt steunen

3e zondag Het verschil tussen horen en luisteren; luidspreker met uitspraken wat je aan de wereld kenbaar zou willen maken

4e zondag De slang staat symbool als teken van leven van God. Waarin zie jij een teken van leven?; maken van een slang

5e zondag Natuurkrachten en plagen zijn bangmakend. Hoe ga je hiermee om?; Maken van steekvliegen en hagelstenen

6e zondag De Israëlieten dromen van bevrijding. Er is eerst verdriet en dan laat Farao het volk gaan; palmpaasstok maken

7e zondag Pasen Wij vieren een nieuw leven en een nieuwe toekomst. Hoe zou dat er uit zien? Kleurige paaseieren zoeken die samen een rebus vormen met een tekst voor Pasen

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.3.0/202003291502