α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
31
26
27
28
29
30
31
1
31
2
3
4
5
6
7
8
32
9
10
11
12
13
14
15
33
16
17
18
19
20
21
22
34
23
24
25
26
27
28
29
35
30
31
1
2
3
4
5
September 2020
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
35
30
31
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
1
2
3

Zomer 2020

Gelijkenissen: Zoeken en Zien
In de vieringen op de zondagen na Pinksteren staan de gelijkenissen van Jezus
centraal: Het verloren schaap, De kostbare parel, De twee zonen, Het huis op de
rots, Het kleine poortje, Wie helpt mij en De rijke boer. Het zijn verhalen over
‘Zoeken en Zien’. Een gelijkenis is nooit een verhaal om iets wat moeilijk te
begrijpen is wat eenvoudiger te maken. Een gelijkenis is een verhaal waarin je
moet ‘zoeken’ om te ‘zien’, het is een ontdekkingsverhaal. Tijdens de lezing in de
video-viering zie je de afbeeldingen en hoor je de tekst van Mick Butterworth en
Mick Inkpen uit ‘Acht verhalen van Jezus’. Het is een verhaal voor groot en klein.
Voor de kinderen is er een kleurplaat of verwerking, die via de erfdeler wordt
toegestuurd.

Thema zomerperiode 2

Zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen

Het thema van de tweede zomerperiode, vanaf 2 augustus tot en met 13 september, is ‘zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen’. De ontmoetingen van Jezus met vrouwen hebben een ander karakter dan zijn ontmoetingen met mannen. In zijn ontmoetingen met mannen gaat het vaak om het zich al of niet houden aan regels, voorschriften en gebruiken en om de vraag naar de bevoegdheid om bepaalde dingen te doen of te zeggen. In zijn ontmoetingen met vrouwen leiden gesprekken en gebeurtenissen tot de kern van geloof, hoop en liefde.

We lezen en overdenken de ontmoetingen van Jezus met zijn moeder Maria, de Samaritaans vrouw, de Kanaänitische vrouw, de dochter van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw, de zussen Martha en Maria, Maria van Magdala en de moeder van de zonen van Zebedéüs.

 

Voor de kinderen is er een eigen verhaal. Dit verhaal wordt verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com.

 

Groeischikking

De groeischikking bij ‘zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen’ zal vooral bestaan uit voorwerpen die verwijzen naar de lezing van de zondag. Basis is een kandelaar met zeven kaarsen. Het getal zeven staat voor het aantal ontmoetingen en wijst op de volheid en de universele betekenis van deze ontmoetingen. De kaarsen zijn groen: de kleur van het kerkelijk jaar.

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.3.0/202003291502