α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
29
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
1
2
3
4
August 2018
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
31
29
30
31
1
2
3
4
32
5
6
7
8
9
10
11
33
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
35
26
27
28
29
30
31
1

Vorming & Toerusting Het Erfdeel en Stad en Landen

Op verhaal komen 
Het is inspirerend om samen Bijbelteksten en verhalen te lezen. Vanuit verschillende invalshoeken laat je het licht schijnen en dan kunnen verrassende dingen boven tafel komen. We komen maandelijks bij elkaar in een lees- en gespreksgroep en buigen ons over de lezing die voor één van komende zondagen "aan de beurt is". De voorganger kan in kleinere kring informatie kwijt over de Bijbeltekst en samen proberen we te ontdekken wat de tekst ons vandaag de dag te zeggen heeft. Het is niet gezegd dat alles wat besproken wordt ook terugkeert in de uitleg tijdens de viering, maar zeker zal het wel zo zijn dat de lezing je meer zal "aanspreken", omdat je samen in gesprek wat dieper kunt gaan. Liefst aanmelden per e-mail bij Femke Groen. Data: eerste bijeenkomst op maandagmorgen 25 september  Tijd: 9.45 uur - 11.15 uur Plaats:  Jan en Liesbeth Varkevisser, Engelgaarde 24, 0522-852132 Coördinatie:  Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com    

Gespreksgroep "De Beemdgangers" 
De Beemdgangers komen bij elkaar op de derde donderdag van hieronder genoemde maanden. Aan de gesprekken nemen ook een aantal bewoners van De Beemd deel, maar het is een groep die voor ieder open staat. Naast een inleiding of voorzet is er veel ruimte voor onderling gesprek in een sfeer van respect en waardering voor elkaar. Data: de derde donderdag in de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart en een afsluitende lunch in april De eerste keer is, i.v.m. onze vakantie, een week later op donderdag 28 september 2017 Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur Plaats: De Beemd Coördinatie:  Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com  

Lees-/gesprekskring op een morgen 
We lezen en bespreken het boek "De Wenteltrap" van Karen Armstrong. In ‘De wenteltrap’ vertelt Karen hoe ze, na zeven jaar non te zijn geweest, het klooster verlaat om te gaan studeren. De rode draad in het leven van Karen Armstrong is haar verlangen naar een integere, persoonlijke vorm van geloven. Ze kon de bevoogdende religieuze instanties niet langer verdragen en zocht haar eigen weg naar God. Data: eerste bijeenkomst op dinsdag 3 oktober 2017  Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur Plaats: bij Femke thuis, Verzetslaan 71 Coördinatie: Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com    

Leerhuis over Johannes Evangelie 
Het leerhuis over het evangelie van Johannes wordt komend seizoen voortgezet aan de hand van het boek "De Messias en de macht van Rome" , van Egbert Rooze en Paul Witte (uitgeverij: Skandalon). We lezen verder bij hoofdstuk 16 uit dit boek, dat gaat over Johannes 11 en verder. Wij bereiden de avonden afwisselend voor door een samenvatting te geven en/of vragen op te roepen bij de tekst. In de regel komen we op de eerste maandag van de maand bij elkaar.  Begeleiding: Femke Groen en Wiert Sarolea 
Data: eerste avond op maandag 9 oktober 2017 Tijd: 20.00 uur - 21.45 uur  Plaats: Het Erfdeel Coördinatie: Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com   

Kring geloofsopvoeding 
De kring geloofsopvoeding is een groep van ouders van jonge kinderen die met elkaar in gesprek gaan en ideeën uitwisselen over geloofsopvoeding. Wat betekent geloofsopvoeding voor jou? Welke kinderbijbel gebruik je? Welke rituelen en symbolen gebruik je? Hoe ga je om met geloofsopvoeding als je partner niet kerkelijk of gelovig is? Hoe doe je het als alleenstaande ouder? De eerste keer gaan we bezig met de vraag: Waarom heb ik mijn kind (niet) laten dopen of waarom heeft mijn kind de kinderzegen ontvangen? Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Femke Groen. Data: wordt nader bepaald Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur  Plaats: bij één van de deelnemers thuis Coördinatie: Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com   

Oecumenische Gespreksgroep "Het Erfdeel" 
Ook dit jaar komt de groep weer maandelijks bij elkaar bij één van de leden thuis. Gaandeweg het seizoen worden er gespreksonderwerpen ingebracht, soms een artikel uit een krant of tijdschrift, soms een persoonlijk beleven van iemand. Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan.  Data: wordt telkens in overleg bepaald Tijd: 20.00 uur - ± 22.00 uur Plaats: bij één van de leden thuis Coördinatie: Adrie Castelein, 0522-241594   

Gespreksgroepen van Het Erf 
We praten in kleinere groepen over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven. Eigen ervaringen, vragen en verhalen krijgen alle ruimte. Daarnaast is er elk jaar een thema dat ook in andere groepen in Drenthe besproken wordt. Naar de wensen en de mogelijkheden van de deelnemers maken we gebruik van foto- en videomateriaal, voorwerpen en boeken. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen er meerdere groepen van start gaan.   

Meditatie 
Meditatie beoefenen is een manier om te ontspannen en te bezinnen. Dat kan in een groep, wat doorgaans als zeer stimulerend wordt ervaren, maar ook alleen. Tijdens de meditatiebijeenkomsten oefenen we enkele vormen van meditatie. De avonden worden geleid door verschillende deelnemers. We maken gebruik van technieken uit het oosten en het westen. Ook de christelijke traditie heeft op dit punt veel waardevols te bieden. Meenemen: warme sokken en eventueel een meditatiekrukje en plaid. We starten bij minimaal 8 deelnemers. Aanmelden zo mogelijk vóór 2 september. Data: vanaf oktober op een groep op dinsdag en een groep  op donderdag eens in de veertien dagen Tijd: 18.45 uur - 19.45 uur  Plaats: Reesthoeve, Hoogeveenseweg 41a (dinsdag) en  De Boei, Atalanta 2 (donderdag) Coördinatie: Kees Stroop, 0522-256322, kees.stroop@gmail.com  
Data: donderdag 14 september, maandag 25 september, donderdag 12 oktober, maandag 23 oktober,   donderdag 9 november  Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur  Plaats: kerkzaal van Het Erf, Atalanta 2 Coördinatie: Joke Berendsen, 0522-854131,  joke.berendsen@gmail.com  

Bibliodrama 
Bibliodrama is een bijzondere manier van omgaan met een Bijbeltekst/verhaal, het gaat in deze vorm namelijk om het zelf ervaren. Je stapt zelf als het ware in het verhaal om dan te ontdekken dat je jezelf met alle menselijke gevoelens en vragen daarin terug vindt.  Biblio staat voor ‘bijbel/boek’ en drama is minder dramatisch dan het klinkt want het betekent van binnenuit, ‘in beweging komen’, zelf een plek innemen in het verhaal. We gaan een verhaal lezen en in een gesprek verkennen om dichter bij de betekenis van dat verhaal en de personen te komen; in wie herken je misschien iets van je eigen leven? We gaan zelf een plek kiezen in dat verhaal, we gaan als het ware ‘wonen’ in dat oude verhaal en ervaren wat het zegt over ons eigen leven. Dan blijkt dat die oude verhalen een schat aan levenswijsheid, herkenning en geloof in zich dragen, ook vandaag!   Het Bijbelverhaal en het eigen levensverhaal, het verhaal van God en het verhaal van mensen komen zo met elkaar in verbinding.  Gespreksleider is Tjimmie van der Wal. Zij heeft enkele jaren met veel enthousiasme de wekelijkse Bibliodrama geleid in een pastoraal therapeutisch centrum de Hezenberg in Hattem. Zij volgde na de theologie de opleiding tot Bibliodramaleider in Lievelde bij Nico Derksen en Maria Nolet. Omdat we het verhaal ook praktisch uitwerken is het wenselijk dat we open kunnen staan voor onze eigen innerlijke levens- en geloofservaringen en dat van de medespelers.  Het aantal deelnemers is beperkt van 8 tot 12. Data: donderdag 25 januari, 8 en 22 februari 2018 Tijd: 19.30 uur Plaats: Het Erfdeel, Atalanta 2  Opgave bij: Tjimmie van der Wal, 0522-260191, t.vanderwal.1@kpnmail.nl  of Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com   

Jeugd  

Basiscatechese 
Er zijn catechesegroepen voor verschillende leeftijden. Voor kinderen van groep 7 en 8 basisschool is er op dinsdag (van 16.00 uur – 16.45 uur) Basiscatechese. Op woensdagavond (1 keer per 14 dagen) is er Follow Me  voor 12- tot 16-jarigen. De locatie is Trias. Degenen die zijn aangemeld worden ook via een groepsapp op de hoogte gehouden van activiteiten. Coördinatie: Siebe Sijtsema, 06-30561556, siebesijtsema@gmail.com en  Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com  

17+ groep JOEP 
Onder deze naam komen de jongeren van 17 jaar en ouder van zowel Het Erfdeel als Stad en Landen bijeen. Eenmaal in de veertien dagen van 11.45 uur - 14.00 uur; de tweede zondag in de maand in Trias, de vierde zondag in de maand in Het Erf. De bijeenkomsten beginnen met het aansteken van de kaars en daarna een "energizer". Er is ruimte voor gesprek en onderlinge ontmoeting en we sluiten af met een eenvoudige maaltijd. Als je mee wilt doen, meld je dat aan bij Wilma Heeres, 
0522-244198, wilmaheeres@kpnmail.nl  of bij Siebe Sijtsema, 06-30561556, siebesijtsema@gmail.com. Zij sturen je dan een uitnodiging via de groepsapp.   

20+ groep 
De 20+ groep is voor 20-plussers uit heel Meppel. De thema's en onderwerpen komen uit de groep en worden voor elke volgende keer vastgesteld en voorbereid door één of meerdere mensen. Siebe Sijtsema en Femke Groen begeleiden de groep en helpen - indien nodig - bij de voorbereiding. De bijeenkomsten zijn één keer per maand op zondag van 11.45 uur - 13.30 uur in Trias. De bijeenkomsten worden afgesloten met een maaltijd. Als je belangstelling hebt, neem dan contact met ons op.  Begeleiding: Siebe Sijtsema, 06-30561556, siebesijtsema@gmail.com  en Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com  

Commissie Vorming en Toerusting 
De commissie Vorming en Toerusting bestaat uit de predikanten ds. Cees Huisman, 0522-254700, cejohuis@home.nl en ds. Siebe Sijtsema, 06-30561556, siebesijtsema@gmail.com  en ds. Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com  Ouderling: mw. Jelly Koot, 0522-251205, anjellyna@gmail.com  Ouderling: vacant Gemeentelid: dhr. Arnold Heijblom, 0522-243499, a.j.heijblom@kpnmail.nl  
De commissie Vorming en Toerusting adviseert en ondersteunt over allerlei zaken waarmee wij in staat worden gesteld om te leven en te handelen naar het voorbeeld van Christus in de wereld, zowel individueel als gemeenschappelijk. Daaronder valt het seizoensprogramma (zie verderop) in samenwerking met de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel en tevens het toerusten van de ambtsdragers op hun kerkelijke taken en verantwoordelijkheden. De vorming en toerusting voor de jeugd ligt in handen van de commissie Jeugd en Jongerenwerk;  afstemming met deze commissie vindt plaats. De commissie Vorming en Toerusting wil graag voor "oplaadpunten" zorgen en tegemoetkomen aan behoeften vanuit de gemeente en staat open voor suggesties.  

 

PROGRAMMA SEIZOEN 2017 - 2018  
De programmaonderdelen zullen ook aangekondigd worden in ons kerkblad Gaandeweg. Voor niet regelmatig terugkerende activiteiten zal om aanmelding voor deelname gevraagd worden; dit is voornamelijk van belang voor de voorbereiding van de ruimte en het verzorgen van koffie/thee e.d. Wij hopen dat u wilt aanleren om u aan- dan wel af te melden. Aanmelding voor de diverse onderdelen zien wij graag zo spoedig mogelijk via bij voorkeur de website; ga naar de website (www.pgmeppel.nl) of Facebook (Wijkgemeente-Stad-en-Landen of Erfdeel) en vul het digitale aanmeldingsformulier in. Wanneer u daarvan geen gebruik kunt maken, kunt u zich ook aanmelden via e-mail of telefoon bij de genoemde coördinator of gespreksleider van de betreffende activiteit.  

Ontmoetingsbijeenkomsten  
Evenals het vorige seizoen zullen het najaar en voorjaar ontmoetingsbijeenkomsten  worden georganiseerd. De deelnemers waren zeer te spreken over deze vorm van ontmoeten: aan de hand van een inleiding op een thema met elkaar in gesprek gaan. Deze bijeenkomsten zijn in de plaats gekomen van de Buurtgesprekken. De data, locatie en de thema's zult u te gelegener tijd kunnen lezen in Gaandeweg en op de website.  

Gesprekskring 25+ 
Gemiddeld eenmaal per drie à vier weken komen wij op een vrijdagavond bij elkaar om gesprekken te voeren over onderwerpen op het vlak van geloof, Bijbel, kerk en wereld. 
Data: enkele vrijdagavonden, wordt nader bepaald, zie Gaandeweg Tijd: 20.00 uur - ± 22.00 uur Plaats: in overleg Coördinatie: Wiert Sarolea, 0522-474672, sarolea@kpnplanet.nl   

Drukke dertigers 
Ook dit seizoen zetten de drukke 30-ers hun bijeenkomsten voort. Hoe vaak dat zal zijn, bepalen zij onderling tijdens de eerste bijeenkomst. De gesprekken zullen niet alleen gaan over zaken als hoe combineer je relatie, gezin, werk, hobby en sociale contacten, maar zeker ook over kerk en geloof in het drukke bestaan van 30-ers. Iedereen welkom, ook als je vorig seizoen niet meegedaan hebt. Graag aanmelden voor één oktober. Data: eerste avond: in onderling overleg ergens in oktober/november 2017 Tijd: wordt nader bepaald, duur ongeveer 1,5 uur Plaats: wordt nader bepaald, kom maar met een goed voorstel Coördinatie: Siebe Sijtsema, 06-30561556, drukkedertigers@gmail.com  

Veelzijdige veertigers 
De gespreksgroep van de veelzijdige 40-ers wordt voortgezet. Naast alledaagse gespreksonderwerpen als werk, opvoeding, zal natuurlijk ook aandacht worden besteed aan wat geloof en kerk betekenen in het leven van veertigers. Iedereen welkom, ook als je vorig seizoen niet meegedaan hebt. Graag aanmelden voor één oktober. Data: eerste avond: in onderling overleg ergens in oktober/november 2017 Tijd: wordt nader bepaald, duur ongeveer 1,5 uur Plaats: wordt nader bepaald, kom maar met een goed voorstel Coördinatie: Siebe Sijtsema, 06-30561556, veelzijdige40ers@gmail.com  

Vijftigers 
Na het succes van het vorig seizoen, wordt ook dit jaar een avond gehouden voor iedereen die Abraham of Sara gezien heeft. Wat de invulling van de avond precies wordt, is nog niet bekend, maar daar zullen we tijdig over publiceren. Data: eerste avond: in onderling overleg ergens in oktober/november 2017 Tijd: wordt nader bepaald, duur ongeveer 1,5 uur Plaats: wordt nader bepaald, kom maar met een goed voorstel Coördinatie: Siebe Sijtsema, 06-30561556, 50ersmeppel@gmail.com  

Tafelgesprekken 
Inleidingen en gesprekken over actuele en Bijbelstheologische onderwerpen waarbij het samen aan tafel zijn mede vorm geeft aan verdieping en verbreding van inzicht(en). We beginnen dit jaar met het onderwerp "De Maaltijd van de Heer" en later kan vanuit de deelnemersgroep een ander onderwerp worden voorgesteld waarover wij in gesprek kunnen komen.  Zelf een paar broodjes meenemen. Soep wordt geserveerd. Data: eerste avond op 10 oktober 2017, verder iedere 2e dinsdag van     de maand Tijd: 18.15 uur - 19.45 uur  Plaats: Trias  Coördinatie: Cees Huisman, 0522-254700, cejohuis@home.nl   

Thema-avonden 
Wij hebben gemerkt dat er behoefte is aan avonden waarop men met elkaar in gesprek kan over een "groots" en/of actueel levensbeschouwelijk onderwerp aan de hand van één of meer deskundige inleiders. De commissie Vorming & Toerusting denkt hierbij onder andere aan: "voltooid leven", betekenis van het kruis in de eigentijdse protestantse kerk (in de 40-dagentijd), Amnesty International, gevangenispastoraat.  Komend seizoen willen wij proberen drie van deze thema-avonden aan te bieden. Wij zijn nog bezig met het regelen van de inleiders en daarmee hangt de exacte planning ook samen. Daarom zult u via Gaandeweg en andere media nader geïnformeerd worden. Overigens: suggesties voor onderwerpen en/of inleiders zijn welkom vanuit de gehele gemeente. Coördinatie: Cees Huisman, 0522-254700, cejohuis@home.nl  en Arnold Heijblom, 0522-243499, a.j.heijblom@kpnmail.nl 

Bijbels koken 
Linzensoep, Matzes, Hamansoren en natuurlijk wijn. Het zijn een paar van de Bijbelse gerechten die op 23 januari op het menu staan. Bij elk gerecht wordt niet alleen verteld hoe het gemaakt wordt maar ook uitleg gegeven over de betekenis van het gerecht. Het wordt niet alleen een leerzame maar ook een lekkere en gezellige avond want samen eten werkt verbindend. Daarom is er in de Bijbel ook zoveel aandacht voor de maaltijd. Iedereen is van harte welkom om te komen eten maar daarnaast zoek ik ook een aantal mensen die het leuk vinden om te koken.  Datum: 23 januari 2018 Tijd: 18.30 uur – 21.00 uur Plaats: Trias Coördinatie: Siebe Sijtsema, 06-30561556, siebesijtsema@gmail.com Kosten: €5, - per persoon   

Parels zoeken in het Liedboek 
Wij willen u komend seizoen twee maal uitnodigen om liederen die bijzonder mooi zijn door hun tekst, de melodie of -vooral- door het samengaan van die beide, de "pareltjes" het nieuwe Liedboek, te bewonderen. Onze cantor-organist Mannes Hofsink zal er vanuit zijn deskundigheid een uitleg en een toelichting bij geven. En natuurlijk zullen we ook enkele liederen oefenen en zingen met elkaar. Welke pareltjes kent u? Over de data en tijdstippen zult u in Gaandeweg te zijner tijd informatie vinden. Coördinator: Arnold Heijblom, 0522-243499, a.j.heijblom@kpnmail.nl  

Filmavond 
Evenals het vorige seizoen kunnen wij op twee avonden bijeenkomen om een film of documentaire te zien en na afloop daarvan met elkaar in gesprek te komen over wat we hebben gezien en gehoord en hoe wij ons daartoe verhouden. Welke film of documentaire er te zien zal zijn, wordt nog bekend gemaakt via Gaandeweg, net als de data en aanvangstijd. De locatie zal Trias zijn.  Coördinatie: mw. J. Koot, 0522-251205, anjellyna@gmail.com.   

500 jaar Protestantisme in Nederland 
1517 - 2017  /  Martin Luther 
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Martin Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze haast mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu "protestantisme" noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd. Het vorige seizoen hebben onder grote belangstelling de themabijeenkomsten plaats gevonden over "Martin Luthers levensloop, hoogte- en dieptepunten" en "Rechtvaardiging door het geloof" en de doorwerking daarvan in de protestantse traditie.  Er zijn nog twee voorbereide themabijeenkomsten, die bij deze cyclus horen. Voor de laatste avond kan een kleine bijdrage / toegangsprijs gelden. Nadere informatie volgt in Gaandeweg.  
Luther en de Joden, een heikel onderwerp Datum: maandagavond 18 september 2017  Tijd: 20.00 uur Plaats: Trias of Grote- of Mariakerk Nadere informatie volgt in Gaandeweg   De Grote Orgelmis, Martin Luther en Johannes Sebastiaan Bach,  concert en leerhuis; met medewerking van Mannes Hofsink en de Cantorij Datum: dinsdagavond 31 oktober 2017  Tijd: 19.30 uur Plaats: Grote- of Mariakerk Coördinatie: Wiert Sarolea, 0522-474672, sarolea@kpnplanet.nl  en Cees Huisman, 0522-254700, cejohuis@home.nl

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.2.5/201801071236