α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
36
1
2
3
4
5
6
7
36
8
9
10
11
12
13
14
37
15
16
17
18
19
20
21
38
22
23
24
25
26
27
28
39
29
30
1
2
3
4
5
October 2019
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
39
29
30
1
2
3
4
5
40
6
7
8
9
10
11
12
41
13
14
15
16
17
18
19
42
20
21
22
23
24
25
26
43
27
28
29
30
31
1
2

Diaconie ondersteunt en organiseert

Kerstattenties / Kerstpakketten / Paasbloemengroet

Kerstattentie: voor ouderen vanaf 79 jaar, langdurig zieken, eenzamen, gemeenteleden die tijdelijk in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven.
Kerstpakket: voor gemeenteleden die moeilijk rond kunnen komen.
Paasbloemengroet: voor bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuis De Schiphorst.
Vanuit de Diaconie zijn hierbij betrokken Anja de Groot en Jeannet van der Linde (Het Erfdeel).
Vragen of informatie kan per telefoon 262394 of per email: wietse.jeannet@home.nl.

Kleine Nodenhulp

Kunt u niet meer alles zelf doen door bijvoorbeeld ziekte handicap of leeftijd? Of heeft u een enkele keer vervoer nodig naar het ziekenhuis of de arts? Dan is het een hele geruststelling als u een beroep kunt doen op familie of buren. Maar wat te doen als dat niet mogelijk is? De vrijwilligers van Kleine Nodenhulp Meppel staan voor u klaar. Kleine Nodenhulp is een vrijwilligersorganisatie die in Meppel al 40 jaar actief is voor hulp aan mensen thuis. De hulp is in principe gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd voor bijvoorbeeld autovervoer. Indien u niet geholpen kunt worden weet de organisatie de weg naar andere instanties. Hulp kunt u aanvragen via telefoon: 06 - 53 70 68 75 of e-mailadres: kleinenodenhulp@gmail.com

Werkgroep De Arme Kant Van Meppel

Kort samengevat: stimuleren van bewustwording binnen en buiten de kerken ten aanzien van de armoedeproblematiek in Meppel. Vanuit de Diaconie is Nico Middelkoop hierbij betrokken.
Vragen of informatie kan per telefoon 06-23155810 of per email: nico.middelkoop@ziggo.nl 

Interkerkelijk Gehandicapten Vakantieweek De Vaart

Eenmaal per jaar wordt er een vakantieweek georganiseerd voor lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken. Vanuit de Diaconie is Piet Verkade hierbij betrokken.
Vragen of informatie kan per telefoon 254326 of per email: dinyenpiet@gmail.com 

Vluchtelingenwerk Meppel

Ondersteunen van asielzoekers met een verblijfsvergunning bij hun integratie in Meppel. Vanuit de Diaconie is Hans Romijn hierbij betrokken.
Vragen of informatie kan per telefoon 474698 of per email: hans.tiny@kpnplanet.nl.

 

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.2.7/201901021620