α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
7
26
27
28
29
30
31
1
5
2
3
4
5
6
7
8
6
9
10
11
12
13
14
15
7
16
17
18
19
20
21
22
8
23
24
25
26
27
28
29
March 2020
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
8
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
10
11
12
13
14
11
15
16
17
18
19
20
21
12
22
23
24
25
26
27
28
13
29
30
31
1
2
3
4

Stichting OKE

De stichting OKE is in februari 2002 opgericht in het kader van het SOW-proces in Meppel. Het doel van de stichting is het vereenvoudigen van de geldstromen en het beheer van de financiële middelen ten behoeve van de oecumenische wijkgemeente het Erfdeel. Daarnaast beheert en onderhoudt de OKE de bij de stichting in eigendom zijnde inventaris. Hier gaat het om o.a. het orgel, stoelen, geluidsinstallatie, etc.

OKE wordt geleid door een bestuur van vijf mensen. De samenstelling van het bestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de wijkgemeente. Een van de bestuursleden is ook lid van de wijkkerkenraad van het erfdeel.
Samengevat voorziet OKE in de financiële middelen tot het houden van kerkdiensten alsmede de daaruit voortkomende en ondersteunende kerkelijke activiteiten en stelt de inventaris en materiële middelen ter beschikking aan de oecumenische wijkgemeente het erfdeel.

Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 25 RABO 0371870445 ten name van Stichting OKE te Meppel. De Stichting OKE heeft voor de belastingdienst de status van ANBI. Dit betekent dat bijdragen en giften aan OKE als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting kunnen worden opgevoerd. Correspondentieadres: Vuurvlinder 6, 7943 RH te Meppel.

Verslagen in PDF formaat:

 

 

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.2.8/201909281511