α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
7
27
28
29
30
31
1
2
5
3
4
5
6
7
8
9
6
10
11
12
13
14
15
16
7
17
18
19
20
21
22
23
8
24
25
26
27
28
1
2
March 2019
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
8
24
25
26
27
28
1
2
9
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
11
17
18
19
20
21
22
23
12
24
25
26
27
28
29
30
13
31
1
2
3
4
5
6

Advent 2018

Advent 2018 Geloof met me mee!

Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee! We lezen verhalen over Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Johannes krijgt op Patmos een kijkje in de hemel, Johannes de Doper vertelt over een nieuw begin, de profeet Sefanja droomt van bevrijding, Elisabet juicht om het kind dat geboren zal worden en Maria ontdekt dat de wereld licht wordt als de Zoon van God geboren wordt. Aan de hand van hun verhalen denken we deze periode ook na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen?

Het project heeft het karakter van een reclamecampagne voor het geloof. Geen reclamecampagne die mensen koste wat kost wil overtuigen van een bepaald gelijk, maar een uitnodigend en enthousiasmerend uitdragen van waar mensen voor staan.

 

Zondag 2 dec 2018 – Openbaring 1:9-11 + 8:1-4          Bericht uit de hemel

Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer. Wilt u aan de slag met Lucas 21:29-31? Kijk dan op blz. 11.

 

Zondag 9 dec 2018 – Lucas 3:1-6               Een nieuw begin

Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

 

Zondag 16 dec 2018 – Sefanja 3:14-20       Vreugde

In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de tempel is ontheiligd. Maar er komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst. Wilt u aan de slag met Lucas 3:7-18? Kijk dan op blz. 24.

 

Zondag 23 dec 2018 – Lucas 1:39-45        Ontmoeting

Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.

 

Kerst, 25 dec 2018 – Lucas 2:1-20             Lichtpunt

Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt.

 

Zondag 30 dec 2018 – Lucas 2:25-40        Simeon en Hanna

Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou.

 

Zondag 6 jan 2019 – Matteüs 2:1-12       Stralende ster

Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.

 

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.2.7/201901021620