α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
42
30
1
2
3
4
5
6
41
7
8
9
10
11
12
13
42
14
15
16
17
18
19
20
43
21
22
23
24
25
26
27
44
28
29
30
31
1
2
3
November 2018
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
44
28
29
30
31
1
2
3
45
4
5
6
7
8
9
10
46
11
12
13
14
15
16
17
47
18
19
20
21
22
23
24
48
25
26
27
28
29
30
1

Zomer 2018

‘Begrijp jij het?’

Die vraag wordt in de verhalen van deze periode op verschillende manieren gesteld. Op de zondag na Pinksteren horen we het verhaal van Nicodemus die bij Jezus komt. Als Jezus vertelt over ‘opnieuw geboren worden’, begrijpt Nicodemus het niet. Kan een leven dan helemaal opnieuw beginnen? Dat mensen niet alles kunnen begrijpen wat er gebeurt, blijkt ook in de verhalen over Job. Job krijgt te maken met veel verdriet en ellende. Wie zou kunnen begrijpen waarom dat allemaal moet gebeuren? Ook in het Evangelie van Marcus ontdekken we dat de leerlingen van Jezus niet goed kunnen begrijpen wat Jezus doet en wie hij is.

Zondag 27 mei – Johannes 3:1-16        Begrijp jij het?
In het verhaal van deze week komt de Farizeeër Nikodemus naar Jezus toe. Hij zegt: ‘Wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is…’ Nikodemus is verder vooral benieuwd naar wat hij nog niet weet en niet begrijpt. En Jezus legt uit, als een joodse rabbi.

Zondag 3 juni 2018 – Job 1         Het verhaal van Job
Vanaf deze zondag reikt het oecumenisch leesrooster een serie verhalen over Job aan. Op deze eerste zondag lezen we het eerste hoofdstuk van het verhaal van Job, waarin hij alles kwijtraakt wat hij heeft. Maar Job blijft zeggen wat hij altijd geloofde: dat hij bij God hoort.

Zondag 10 juni 2018 – Job 2       Wat moet je zeggen?
Na alles wat er gebeurd is, komen Jobs vrienden hem opzoeken. Ze gaan naast hem zitten en zeggen niks. Zeven dagen lang houden ze hun mond. Soms valt er niks te zeggen. Maar juist dan moet je naar iemand toegaan. Want ook zonder iets te zeggen, kun je laten weten dat je met iemand meeleeft.

Zondag 17 juni 2018 – Job 10     Eigen schuld?
Zeven dagen zitten de vrienden van Job zwijgend bij hem. Daarna doen ze hun mond open en gaat het mis. Als Job zich beklaagt over wat er met hem gebeurt, brengen de vrienden naar voren dat dit niet zonder reden kan gebeuren. Heeft Job niet toch iets verkeerd gedaan?

Zondag 24 juni 2018 – Job 38:1-38    Weet jij dat?
God zet Job op zijn plek: met een serie retorische vragen maakt hij duidelijk dat Job zichzelf niet op gelijke hoogte met de Eeuwige moet plaatsen, Job moet niet denken dat hij alles weet. Met de kinderen denken we na over vragen waarop je niet zomaar een antwoord weet.

Zondag 1 juli 2018 – Job 42        Wat is er veranderd?
Job wordt weer een even ‘gezegend’ mens als eerst. Tegelijk kun je je afvragen: wat is er veranderd door dit verhaal? Zou Job veranderd zijn? En de vrienden? En God? Met de kinderen kan naar aanleiding van dit thema ook verkend worden hoe zij zelf veranderen.

Zondag 8 juli 2018 – Marcus 6:1-6        Doe maar niet gewoon!
‘Doe maar gewoon’, zeggen mensen vaak. ‘Dan doe je al gek genoeg.’ Iets soortgelijks lijken de mensen uit Nazaret over Jezus te denken. ‘Hij is toch die timmerman?’, vragen ze aan elkaar. ‘Wat kan hij nou eigenlijk?’ In andere plaatsen waar Jezus zieken geneest, wordt dit juist uitgebreid verteld.

Zondag 15 juli 2018 – Marcus 6:6b-13 Wat neem je mee?
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal het goede nieuws over Gods liefde bekend te maken. Twee aan twee trekken ze eropuit. Jezus zegt dat ze niets mee moeten nemen voor onderweg: geen geld, geen eten, geen extra kleren. De mensen onderweg zullen voor hen zorgen. En wat ze wél meenemen, is veel belangrijker: het woord van God.

Zondag 22 juli 2018 – Marcus 6:30-44 Genoeg voor iedereen
Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus. Jezus vraagt hoe hij deze mensen te eten moet geven. Hij bidt, breekt het brood en deelt en dan is er voor iedereen genoeg.
Het verhaal focust niet zozeer op samen delen, maar vooral op het ontvangen en afhankelijk (durven) zijn.

Zondag 29 juli 2018 – Marcus 6:45-52 Wees niet bang
Tijdens een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij zegt: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ Ook voor kinderen is het invoelbaar dat deze woorden verschil kunnen maken. Als iemand tegen je zegt dat je niet bang hoeft te zijn, kan dat er meteen voor zorgen dat je je minder bang voelt.

Zondag 5 aug 2018 – Marcus 7:1-23    Is dat goed?
De Farizeeën en schriftgeleerden weten precies te vertellen wat de leerlingen van Jezus verkeerd doen. Zij eten met onreine handen, alsof eten niet kostbaar en van God gegeven is! Jezus vertelt in dit verhaal dat ‘het goede doen’ niet alleen afhangt van uiterlijke gedragingen. Het gaat om wat leeft in je hart en wat je aan anderen laat merken.

Zondag 12 aug 2018 – Marcus 7:24-30           Kruimels onder de tafel
Een buitenlandse vrouw wil dat Jezus haar dochter bevrijdt van een onreine geest. Jezus antwoordt dat hij het brood van de kinderen niet aan de honden wil geven. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar Jezus laat zich door de vrouw overtuigen. Als het koninkrijk een brood is, zijn een paar kruimels voor haar al genoeg.

Zondag 19 aug 2018 – Marcus 7:31-37 Moet je horen!
Er wordt een man bij Jezus gebracht die doof is en gebrekkig spreekt. ‘Effata!’, roept Jezus. ‘Word geopend!’ Dat verandert alles. De hemel gaat open, voor de man gaat een wereld open. Hij kan weer horen en zijn tong komt los. Jezus zegt tegen de omstanders dat ze het niet verder mogen vertellen, maar dat doen ze toch.

Zondag 26 aug 2018 – Marcus 8:1-21  Hoeveel heb je nodig?
De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed.

 

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.2.5/201801071236