α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
18
25
26
27
28
29
30
1
18
2
3
4
5
6
7
8
19
9
10
11
12
13
14
15
20
16
17
18
19
20
21
22
21
23
24
25
26
27
28
29
22
30
31
1
2
3
4
5
June 2021
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
22
30
31
1
2
3
4
5
23
6
7
8
9
10
11
12
24
13
14
15
16
17
18
19
25
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
1
2
3

Oecumene

De oecumene, in de betekenis van het bevorderen van de eenheid, samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze groepen of kerkgenootschappen binnen een religie, geeft een goede weergave van de betekenis van die term die daaraan ook door de oecumenische wijkgemeente het Erfdeel wordt gegeven. Hierna zullen de verschillende partners van deze oecumene aan u worden voorgesteld.

Andersgebondenen

Andersgebondenen zijn mensen die niet door een lidmaatschap gebonden zijn aan een bepaalde kerk of geloofsgemeenschap, maar die zich wel verbonden voelen met de oecumenische wijkgemeente het erfdeel. In het Erfdeel kunnen en mogen zij participeren in allerlei functies en deelnemen aan alle activiteiten. Net als de officieel geregistreerde gemeenteleden hebben zij volledig stemrecht. Dit geldt ook voor de vertegenwoordigers van de Andersgebondenen in de wijkkerkenraad en het dagelijks bestuur. Als partner van het Erfdeel zijn zij in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door minimaal één vertegenwoordiger. Pastoraal kunnen zij begeleid worden door de ouderling of de predikant van de buurt, waar zij wonen. Indien men buiten de grenzen van de wijkgemeente het Erfdeel woont, maakt men deel uit van de buurtleden buiten de Oosterboer. Als u wilt kunt u op een lijst met andersgebondenen komen. Deze lijst wordt alleen gebruikt om u van de activiteiten binnen de wijk in kennis te stellen.

Omdat Andersgebondenen geen bericht krijgen van de Actie Kerkbalans, kunnen zij het erfdeel financieel ondersteunen door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer 3718.70.445 t.n.v. Stichting OKE (Oecumenisch Kerkzijn Het Erfdeel) te Meppel. Deze stichting heeft bij de belastingdienst de status van ANBI. Dit betekent dat bijdragen en giften aan de stichting OKE als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting kunnen worden opgevoerd. Contactpersoon: scribaatheterfdeel@gmail.com.

Het Erf

Het Erf is onderdeel van Van Boeijen in Assen, een zorginstelling die als doel heeft alle mensen met een handicap een Goed leven te bezorgen. En alle medewerkers Mooi werk. De instelling biedt in Drenthe en daarbuiten zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke handicap. Daarbij gaan ze uit van wat iemand kan en wil, samen met ouders, met begeleiders, met elkaar.


Gebouw: Het Erf, Atalanta 2, tel. 236123.
Postadres: Postbus 199, 7940 AD Meppel.
Website: www.vanboeijen.nl
Geestelijk verzorger:

Protestantse gemeente Meppel

Kerkgebouwen:

  • Het Erf, Atalanta 2, tel. 236123
  • Grote of Maria Kerk, Hoofdstraat 52, tel. 252792
  • Oude Kerk, Groenmarkt 4, tel. 253277

Adres: Kerkelijk Bureau, Groenmarktstraat 2, 7941 KS Meppel, tel. 247452.
Email: pgmeppel@kpnmail.nl
Website: www.protestantsegemeentemeppel.nl

Contactorgaan: Gaandeweg, Abonnement € 10,00 per jaar bij automatische incasso en € 13,00 per jaar bij betaling per acceptgiro.

 

Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschapn St. Stephanus

 

Gebouw : Comm. de Vos van Steenwijklaan 30, 7942 XK Meppel (tevens postadres).

voor actuele informatie:

http://www.rkkerkmeppel.nl

Contactorgaan : Parochieblad Heilige Drie-eenheid
Abonnement: Vrijwillige bijdrage

 

Platform van Kerken

In Meppel is inmiddels een Platform van Kerken gevormd. Het platform organiseert dezelfde vieringen en bijeenkomsten als andere jaren, zoals:

 

 

 

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.3.0/202003291502