α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
18
25
26
27
28
29
30
1
18
2
3
4
5
6
7
8
19
9
10
11
12
13
14
15
20
16
17
18
19
20
21
22
21
23
24
25
26
27
28
29
22
30
31
1
2
3
4
5
June 2021
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
22
30
31
1
2
3
4
5
23
6
7
8
9
10
11
12
24
13
14
15
16
17
18
19
25
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
1
2
3

Wijkraad van Kerkrentmeesters / Stichting OKE

Wijkraad van Kerkrentmeesters

Vanaf het najaar van 2009 is er binnen de wijkgemeente het Erfdeel een wijkraad geïnstalleerd. De wijkraad bestaat uit drie kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters zijn officieel ambtsdrager en resulteren onder de wijkkerkenraad. De belangrijkste activiteiten van de kerkrentmeesters zijn:
•    de verantwoordelijkheid voor het financiële reilen en zeilen van de wijkgemeente;
•    het jaarlijks opstellen van de begroting en rekening van de wijkgemeente op basis van input van de verschillende werkgroepen;
•    het beheren van de kassen van de wijkgemeente;
•    vanuit de wijkgemeente afgevaardigd zijn in het College van Kerkrentmeesters van de PGM.

De wijkraad van kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor de financiën van de Stichting OKE.

 

Stichting OKE (Oecumenisch Kerkzijn Het Erfdeel)

De stichting OKE is in februari 2002 opgericht in het kader van het SOW (Samen-Op-Weg)-proces in de gemeente Meppel. Het doel van de stichting is het vereenvoudigen van de geldstromen en het beheren van de financiële middelen ten behoeve van de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel in samenwerking met Protestantse Gemeente Meppel. 

De stichting OKE wordt geleid door een bestuur van vijf mensen. De samenstelling van het bestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de wijkgemeente. Een van de bestuursleden is tevens lid van de wijkkerkenraad van Het Erfdeel. Samengevat: de stichting voorziet in de financiële middelen tot het houden van vieringen en de daaruit voortkomende en ondersteunende kerkelijke activiteiten. De oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel is de stichting fondswerving erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de inventaris en materiële middelen zoals het orgel. Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer: 3718.70.445, ten name van Stichting OKE te Meppel.

De stichting OKE heeft voor de belastingdienst de status van ANBI. Dit betekent dat bijdragen/giften aan de stichting OKE als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting kunnen worden opgegeven.

Correspondentieadres: Patrijs 27, 7943 SG  MEPPEL

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.3.0/202003291502