α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
41
26
27
28
29
30
1
2
40
3
4
5
6
7
8
9
41
10
11
12
13
14
15
16
42
17
18
19
20
21
22
23
43
24
25
26
27
28
29
30
44
31
1
2
3
4
5
6
November 2021
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
44
31
1
2
3
4
5
6
45
7
8
9
10
11
12
13
46
14
15
16
17
18
19
20
47
21
22
23
24
25
26
27
48
28
29
30
1
2
3
4

Informatievoorziening

Informatievoorziening

De gemeenteleden van het Erfdeel staan de volgende communicatiemiddelen ter beschikking waarmee zij met het wel en wee van onze gemeente op de hoogte kunnen blijven:

  • Het Informatieblad
  • Facebook
  • Het kerkblad Gaandeweg
  • De website www.heterfdeel.nl

De informatievoorziening binnen het Erfdeel wordt gecoördineerd vanuit de werkgroep Communicatie.

Informatieblad

Het informatieblad is digitaal en verschijnt twee keer per maand. Hiervoor kunt u zich aanmelden via het adres: erfdeler@gmail.com, uw e-mailadres wordt dan opgenomen in de verzendlijst. Het informatieblad is ook te downloaden via de website: www.heterfdeel.nl\Algemeen\Infobladen
Kopij kunt u mailen naar erfdeler@gmail.com

Facebook

Via Facebook kunt u op de hoogte blijven van alle laatste nieuws in en om Het Erfdeel. U kunt vrienden worden door Het Erfdeel een vriendschapsverzoek te sturen. Contact kan ook via mail: facebook@heterfdeel.nl

Gaandeweg

Het kerkblad Gaandeweg is voor de hele Protestantse Gemeente Meppel. Gaandeweg wordt 1 keer per veertien dagen thuisbezorgd. Kopij, bij voorkeur per e-mail, voorzien van naam en telefoonnummer, kan worden ingeleverd bij de eindredactie, t.a.v.: Marian de Jong, Torenvalk 6, 7943 SC: redactie@kerkbladgaandeweg.nl .
 

Websites

Het Erfdeel

Bezoek ons op de website: www.heterfdeel.nl. Op deze site staat actuele en relevante informatie met betrekking tot Het Erfdeel. 
Via onze website kunt u de vieringen op zondagmorgen live, of op een ander moment meeluisteren. (www.heterfdeel.nl\Vieringen\Kerkdienst luisteren).

Protestantse Gemeente Meppel

De PGM maakt eveneens gebruik van een eigen website: http://pgmeppel.nl. Op deze website is ook informatie te vinden over de wijkgemeente Stad en Landen. Daar waar mogelijk worden de beide websites (Het Erfdeel en de Protestantse Gemeente Meppel) zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en worden er zelfs koppelvlakken tussen webpagina’s gecreëerd.

 

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.3.0/202003291502