α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
6
29
30
31
1
2
3
4
6
5
6
7
8
9
10
11
7
12
13
14
15
16
17
18
8
19
20
21
22
23
24
25
9
26
27
28
1
2
3
4
March 2023
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
9
26
27
28
1
2
3
4
10
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
12
19
20
21
22
23
24
25
13
26
27
28
29
30
31
1

Privacy statement

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Inleiding

Met de nieuwe Europese privacywetgeving voor bedrijven en organisaties die vrijdag 25 mei 2018 definitief van kracht werd, krijgt iedere kerk te maken met strenge regels. Rond kerken en privacy komen veel lijnen samen. Denk hierbij aan ledenlijsten, informatie over ziekte en sterven, aan het uitzenden van diensten op internet in beeld en geluid, of aan de foto’s van een gemeente(zon)dag of een mooie doopdienst op een Facebookpagina.

Een belangrijk uitgangspunt is dat kerkleden zelf eigenaar van hun gegevens zijn. Wil de kerk deze gegevens openbaar maken, dan moet de eigenaar daarvoor toestemming geven.

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die een abonnement heeft op Gaandeweg de adresgegevens hebben vastgelegd. Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de bankgegevens vastgelegd.

Wij leggen geen zogenaamde bijzondere kenmerken, zoals het burgerservicenummer, medische gegevens, etnische afkomst, politieke voorkeur of seksuele voorkeur, vast. Wel hebben wij uw gegevens opgenomen – indien van toepassing – in het doopregister en het register van belijdende leden. We realiseren ons dat we op deze wijze gegevens hebben vastgelegd die gezien mogen worden als een indirect bijzonder kenmerk.

Wij leggen de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële administratie en alleen die gegevens die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze database van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen) en van mensen die een overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ (= op verzoek verwijderen van de gegevens) en het ‘recht op dataportabiliteit’ (= overdragen van persoonsgegevens aan anderen) feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via het kerkelijk bureau.

Meppel, juni 2018

 

Tweet | Disclaimer | Privacy | V.3.0/202003291502