α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
41
26
27
28
29
30
1
2
40
3
4
5
6
7
8
9
41
10
11
12
13
14
15
16
42
17
18
19
20
21
22
23
43
24
25
26
27
28
29
30
44
31
1
2
3
4
5
6
November 2021
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
44
31
1
2
3
4
5
6
45
7
8
9
10
11
12
13
46
14
15
16
17
18
19
20
47
21
22
23
24
25
26
27
48
28
29
30
1
2
3
4

Algemeen

Met het begrip pastoraat wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging krijgt. Degene die dit verleent wordt wel pastor genoemd. Van oudsher is het begrip gekoppeld aan christelijke geestelijke verzorging, die door een geestelijke wordt uitgevoerd. Vaak is dit een pastoor, dominee of voorganger maar ook andere kerkleden (al dan niet met een speciale functie op dit terrein) kunnen deze taak vervullen. Pastoraat wordt echter ook aangetroffen op plaatsen waar het slechts zijdelings met kerkelijk leven te maken heeft, zoals in studenten- of stadspastoraat. Verder bestaat er gevangenispastoraat en ziekenhuispastoraat. In de 20e eeuw bestond er ook industriepastoraat.

Een andere term voor pastoraat is herderlijke zorg; een pastor wordt dienovereenkomstig als herder aangeduid. In katholieke kringen heeft men het ook wel over zielzorg of het pastoraal. In de Bijbel wordt dit weergegeven als het vermogen om bijstand te verlenen, een van de functies die in de kerk behoren te worden uitgeoefend (bron: Wikipedia).

Pastoraat in het Erfdeel

Invulling pastoraat in Het Erfdeel

Predikant

In Het Erfdeel is de functie van predikant vacant

Buurtgesprekken

Elk buurtteam organiseert een buurtgesprek waarop de mensen, die bij elkaar in de buurt wonen, elkaar kunnen ontmoeten.

Vastenmaaltijden

In de veertigdagentijd worden vastenmaaltijden gehouden.

Kerkcafe

Het kerkcafe staat open voor iedereen

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.3.0/202003291502